Vibro izolacija - alu butil

VIBROFILTR alu butil je patentirani, lagani, elastomerni, butilni i aluminijumski sloj za vibraciono prigušivanje. Lako se oblikuje i spaja sa limom i drugim tvrdim podlogama. Materijal je optimizovan za temperaturni opseg od -10°C do +60°C . Takođe, može izdržati ekstremne temperature od -50°C do +160°C  i visoko je otporan na starenje.

Što se tiče akustičnih svojstava, faktor gubitka “n” koristi se kao mera sposobnosti prigušivanja zvuka prenošenog strukturom. To znači koliko vibracione energije (na primer, u čeličnim pločama) se pretvara u toplotu umesto u zvuk. Za konstrukcije koje sadrže više slojeva materijala za prigušivanje, koristi se kombinovani faktor gubitka “n comb”. Teoretski maksimalni faktor gubitka je 1 (bez vibracija). Neprigušena čelična ploča debljine 1 mm ima faktor gubitka od otprilike 0,001 pri 200 Hz. Primena Vibro izolacija – alu butil na tu ploču povećala bi faktor gubitka na 0,417 pri +20°C . Višestruki slojevi Vibrofiltr alu butil ploče mogu dodatno poboljšati prigušivanje zvuka.

Što se tiče primene, Vibrofiltr alu butil-a može se oblikovati i postaviti na površinu karoserije nakon čišćenja lima i pre nanošenja boje ili na obojene panele. Vibrofiltr alu butil se koristi za tretman metalnih panela, pregrada, kanala, vrata, kanti, panela itd. u železničkim kolima, autobusima, automobilima i brodovima.