Mini ravni ubodni osigurači

Boja
Jačina osigurača
Vrsta osigurača