You are here

Konektori izolacije i kućišta

Izolacija za stopice, papučice 2,8 mm (160 152)

Izolacija za stopice, papučice 2,8 mm (160 152)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Boja : bela

Kom / Pak : 200

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice - papučice 4,7mm (160 153)

Izolacije za stopice - papučice 4,7mm (160 153)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Izolacije za stopice - papučice 4,7mm (160 153)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice, papučice 6,3mm

Izolacije za stopice, papučice 6,3mm

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Boja : crna

Pak/kom : 200

Šifra papučice, stopice koje koriste ove izolacije je 160165

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 165)

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 165)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 165)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160 165)

Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160 165)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160157)

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160157)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 157)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160157)

Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160157)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Prečnik : 6.3mm

Presek provodnika : 1.0-2.5mm2

Kom / Pak : 200

 

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160 157)

Izolacije za stopice, papučice 6,3 mm (160 157)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
3,00 RSD
Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 158)

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 158)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Izolacije za stopice - papučice 6,3mm (160 158)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
5,00 RSD
Izolacije za stopice, papučice pod uglom od 90 stepeni 6,3 mm (160159)

Izolacije za stopice, papučice pod uglom od 90 stepeni 6,3 mm (160159)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Boja : bela

Kom / Pak : 50

Šifra papučice, stopice koje koriste ove izolacije je 160159

Cena: 
13,00 RSD
Konektor I. za stopice - papučice 6,3mm (160 166)

Konektor I. za stopice - papučice 6,3mm (160 166)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Konektor l. za stopice - papučice 6,3mm (160 166)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
10,00 RSD
Konektor I. za stopice, papučice 6,3 mm

Konektor I. za stopice, papučice 6,3 mm

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Stopice - papučice za konektore su pod šifrom : 160158

Cena: 
8,00 RSD
Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 166)

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 166)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Prečnik : 6.3mm

Presek provodnika : 1.0 - 2.5mm2

Kom / pak : 25

Cena: 
17,00 RSD
Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 158)

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 158)

Cena artikla se odnosi na 1 komad

Prečnik : 6.3 mm

Presek provodnika : 1.0 - 2.5 mm2

Kom / pak : 25

Cena: 
14,00 RSD
Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 166)

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 166)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 166)

Prečnik : 6.4mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
18,00 RSD
Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 158)

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 158)

Cena artikla se odnosi za 1 komad

Konektor II. za stopice - papučice 6,3mm (M 160 158)

Prečnik : 6.4 mm

Presek provodnika : 2.5 - 6.0 mm2

Kom / Pak : 50

Cena: 
15,00 RSD

Stranice